Referencer

1 Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2008 v2.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 2010. Accessed on Sep 13 2014. Available at: http: //globocan.iarc.fr/. Last Accessed: August 2014.

2 Binefa G, et al. Colorectal Cancer: From prevention to personalized medicine. World J Gastroenterol, 2014;20(22): 6786-6808.

3 American Cancer Society. Colorectal cancer risk factors. Available at: http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-risk-factors. Last Accessed: August 2014.

4 Kemp Z, Thirlwell C, Sieber O, et al. An update on the genetics of colorectal cancer. Hum Mol Genet. 2004 Oct 1;13 Spec No 2:R177-85.

5 Cancer Treatment Centers of America. Colorectal cancer types. Available at: http://www.cancercenter.com/colorectal-cancer/types/. Last Accessed: August 2014.

6 American Cancer Society. What is colorectal cancer? Available at: http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-what-is-colorectal-cancer. Last Accessed: August 2014.

7 Cancer Treatment Centers of America. Colorectal cancer symptoms. Available at: http://www.cancercenter.com/colorectal-cancer/symptoms/tab/metastatic-colorectal-cancer-symptoms/. Last Accessed: August 2014.

8 Schmoll HJ, Van Cutsem E, Stein A, et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. A personalized approach to clinical decision making. Ann Oncol. 2012 Oct;23(10):2479-516.

9 National Cancer Institute. Targeted Cancer Therapies. Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/targeted. Last Accessed: August 2014.

10 Edwards MS. A systematic review of treatment guidelines for metastatic colorectal cancer. Colorectal Disease 2011;14:e31-e47.

11 Van Cutsem E, Nordlinger B, Cervantes A, et al. Advanced colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for treatment. Ann Oncol. 2010: 21 (Suppl 5): vi93–97.

12 National Comprehensive Cancer Network. Colon Cancer (Version 3.2014). available at: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp. Last Accessed August 2014.

13 National Cancer Institute, Targeted Cancer Therabies. Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/targeted. Last Accessed August 2014.

14 Cancer Research UK, Fluorouracil. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/about-cancer/treatment/cancer-drugs/fluorouracil. Last Accessed: August 2014.

15 Macmillan Cancer support, Bevacizumab (Avastin). available at: http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertreatment/Treatmenttypes/Biologicaltherapies/Monoclonalantibodies/Bevacizumab.aspx. Last Accessed: August 2014.

16 Lenz H-J, Cetuximab in the management of colorectal cancer. Biologics: Targets & Therapy 2007:1(2) 77-91.

17 Wong KK. Recent developments in anti-cancer agents targeting the Ras/Raf/MEK/ERK pathway. Recent Pat Anticancer Drug Discov. 2009;4:28-35.

18 Yang H, Higgins B, Kolinsky K, et al. Antitumor activity of BRAF inhibitor vemurafenib in preclinical models of BRAF mutant colorectal cancer. Cancer Res 2012;72:779–789.

19 Zitvogel et al. Targeting PD-1/PD-L1 interactions for cancer immunotherapy. OncoImmunology 2012;1(8):1223-1225.

20 Chen DS, Mellman I. Oncology meets immunology: the cancer-immunity cycle. Immunity. 2013;39:1-10.

21 Powderly J, Koeppen H, Hodi FS, et al. Biomarkers and associations with the clinical activity of PD-L1 blockade in a MPDL3280A study. Presented at: American Society of Clinical Oncology Annual Meeting; May 30-June 3, 2013; Chicago, IL. Study 3001.

22 National Cancer Institute. Biomarker. Available at: http://www.cancer.gov/dictionary?cdrid=45618. Last Accessed: August 2014.

23 Alymani N, Smith M, Williams D, et al. Predictive biomarkers for personalised anticancer drug use: discovery to clinical implementation. Eur J Cancer 2010;46: 869-79.

24 Henry NL, et al. Cancer biomarkers. Molecular Oncology 2012;6:140-146.

25 Labtestsonline.org. Available at: http://labtestsonline.org/understanding/analytes/cea/tab/test. Last Accessed: August 2014.

26 Oldenhuis CNAM, et al. Prognostic versus predictive value of biomarkers in oncology. 2008. European Journal of Cancer 44(7):846-953.

27 Cancer Research UK. Our research into personalized medicine, available at: http://www.cancerresearchuk.org/science/research/who-and-what-we-fund/topic/personalised-medicine/. Last Accessed: August 2014.

28 Scitable by Nature Education. Proto-oncogenes to Oncogenes to Cancer. Available at: http://www.nature.com/scitable/topicpage/proto-oncogenes-to-oncogenes-to-cancer-883. Last Accessed: August 2014.

29 American Cancer Society, Genes and cancer, available at: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002550-pdf.pdf. Last Accessed August 2014.

30 Webster J, et al. KRAS testing and epidermal growth factor receptor inhibitor treatment for colorectal cancer in community settings. Cancer Epidemiol Biomarker Prev. 2013;22(1):91-101.

31 Makrodouli E, Oikonomou E, Koc M, et al. BRAF and RAS oncogenes regulate Rho GTPase pathways to mediate migration and invasion properties in human colon cancer cells: a comparative study. Mol Cancer 2011;10:118.

32 Muhammad S, et al. The role of EGFR monoclonal antibodies (MoABs) cetuximab/panitumab, and BRAF inhibitors in BRAF mutated colorectal cancer.J Gastrointest Oncol 2013;4(1):72-81.

33 Yuan ZX, Wang XY, Qin QY, et al. The prognostic role of BRAF mutation in metastatic colorectal cancer receiving anti-EGFR monoclonal antibodies: a meta-analysis. PLoS One. 2013 Jun 11;8(6):e65995. doi: 10.1371/journal.pone.0065995.

34 Corcoran RB, et al. EGFR-mediated re-activation of MAPK signaling contributes to insensitivity of BRAF mutant colorectal cancers to RAF inhibition with vemurafenib. Cancer Discov 2012;2:227–235.

35 Prahallad A, et al. Unresponsiveness of colon cancer to BRAF (V600E) inhibition through feedback activation of EGFR. Nature 2012; 483:100-104.

36 Oliveira C, et al. BRAF mutations characterize colon but not gastric cancer with mismatch repair efficiency. Oncogene 2003;22:9192-6.

37 Bauer K, et al. T cell responses against microsatellite instability-induced frameshift peptides and influence of regulatory T cells in colorectal cancer. Cancer Immunol Immunother 2013;62:27-37.

Vilkår og betingelser

Juridisk erklæring

Ansvarsfraskrivelse

Selv om Roche gør sig store anstrengelser for at medtage nøjagtige og ajourførte oplysninger, garanterer vi ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af hjemmesidens indhold, hverken udtrykkeligt eller underforstået, og vi fraskriver os et hvert ansvar for brugen af denne side eller andre sider, der linkes til. Roche kan til enhver tid ændre hjemmesiden uden varsel, og påtager sig ikke ansvar for at opdatere den. Alle brugere accepterer, at al adgang til og brug af hjemmesiden og andre hjemmesider, der linkes til fra denne hjemmeside, samt deres indhold, sker for egen risiko. Hverken Roche eller nogen anden part, som er involveret i oprettelsen, udviklingen eller leveringen af denne hjemmeside eller en anden hjemmeside, der linkes til fra denne side, kan gøres erstatningsansvarlig for direkte tab, følgetab, indirekte tab eller pønalt tab som følge af adgang til, brug af eller manglende evne til at bruge hjemmesiden eller andre hjemmesider, der linkes til fra denne side, eller for fejl eller udeladelser i deres indhold.

Uden tilbud og opfordring

Oplysninger på denne hjemmeside udgør ikke et tilbud om eller opfordring til køb eller salg af, handel med eller transaktion i Roches værdipapirer. Investorer bør ikke benytte disse oplysninger i forbindelse med investeringsbeslutninger.

Fremadrettede oplysninger

Hjemmesiden indeholder fremadrettede oplysninger. Sådanne oplysninger er behæftet med forskellige former for usikkerhed, herunder videnskabelige, forretningsmæssige, økonomiske og finansielle faktorer, hvorfor de faktiske resultater kan være væsentligt forskellige fra dem, der er præsenteret.

Links

Links til tredjemands sider er udelukkende medtaget som en hjælp. Vi udtrykker ikke vores holdning til indholdet af tredjemands sider og fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for tredjemands oplysninger og brugen heraf.

Varemærker

Alle nævnte varemærker ejes af eller er givet i licens til et medlem af Roche Group.

Copyright

Roches hjemmeside og de oplysninger der fremgår heraf er udelukkende til information. Mangfoldiggørelse, videreformidling eller anden brug er strengt forbudt. Anmodning om tilladelse til at mangfoldiggøre oplysninger på hjemmesiden skal rettes til Roches webmaster.

POLITIK OM BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

 1. F. Hoffmann La-Roche AGs erklæring om beskyttelse af personoplysninger online

  Tak fordi du besøger en af Roches hjemmesider eller kontakter os via e-mail.

  Hos Roche forstår vi vigtigheden af at beskytte personoplysninger på dem, der besøger vores hjemmesider, og at oplysninger om dit helbred er særligt følsomme. Derfor har vi truffet de nødvendige forholdsregler for at leve op til de regler for personoplysninger, der gælder på verdensplan. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med "Roches direktiv om beskyttelse af personoplysninger" og lovgivningen i EU, Schweiz og anden gældende lokal lovgivning, som regulerer opbevaring, behandling, adgang til og overførsel af personoplysninger.

  På de af Roches hjemmesider, der viser denne politik om beskyttelse af personoplysninger ("politik") og som beder dig om oplysninger, sker indsamlingen, vedligeholdelsen og sikringen af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik samt gældende love, regler og bestemmelser. Denne politik gælder for personoplysninger (som defineret nedenfor), der er indsamlet via Roches online-ressourcer og meddelelser (f.eks. hjemmesider, e-mail og andre online-værktøjer), som viser et link til denne politik. Denne politik gælder ikke for personoplysninger, der er indsamlet via offline-ressourcer og meddelelser, med undtagelse af tilfælde, hvor disse personoplysninger lægges sammen med personoplysninger, der er indsamlet af Roche online. Denne politik gælder ikke for online-ressourcer, der udbydes af tredjemand, som Roches hjemmeside linker til, og hvor Roche ikke har kontrol med indholdet af eller brugen af personoplysninger på sådanne sider.

  Vi indsamler udelukkende personhenførbare oplysninger om dig, hvis du vælger at afgive dem. Vi deler ikke dine personhenførbare oplysninger med tredjemand til deres markedsføring, medmindre du udtrykkeligt giver os tilladelse til det. Læs venligst denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger for at få mere at vide om, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter oplysninger online.

Indsamlede oplysninger
Roche benytter to overordnede metoder til at indsamle oplysninger fra dig online:

Oplysninger vi modtager
- Personhenførbare oplysninger: Du kan besøge vores hjemmesider uden at afgive nogen personlige oplysninger. Vi må kun indsamle personhenførbare oplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse eller andre henførbare oplysninger), hvis du vælger at afgive dem til os. Vi må desuden indsamle helbredoplysninger om dig, som du giver os ved at besvare vores spørgsmål eller spørgeundersøgelser.

- Aggregerede oplysninger: I visse tilfælde fjerner vi også personhenførbare elementer fra de data, du leverer, og opbevarer dem i sammenfattet form. Vi kan kombinere disse data med andre oplysninger til at udarbejde anonyme, aggregerede statistiske oplysninger (f.eks. antal besøgende, oprindeligt domænenavn på internetudbyder), som gør det nemmere for os at forbedre vores produkter og ydelser.

Automatisk indsamlede oplysninger
Vi og nogle af de eksterne leverandører, vi samarbejder med, modtager automatisk særlige former for information, når du kommunikerer med os via vores hjemmesider og i nogle af de e-mails vi sender til hinanden. De automatiserede teknologier og tjenester, vi benytter, kan være web server-logs/IP-adresser, cookies, web-beacons og applikations- og indholdsværktøjer fra tredjemand.

Web Server-logs/IP-adresser. En IP-adresse er et tal, som tildeles din computer, når du går på internettet. Al identifikation af computere på internettet sker via IP-adresser, hvilket gør det muligt for computere og servere at genkende og kommunikere med hinanden. Roche indsamler IP adresser til systemadministration og rapporterer aggregerede informationer til søsterselskaber, forretningspartnere og/eller leverandører med henblik på at udføre sideanalyse og gennemgå hjemmesidens funktion.

Cookies. En cookie er en oplysning, der placeres automatisk på din computers harddisk, når du åbner nogle hjemmesider. Cookies identificerer din browser som unik over for serveren. Cookies gør det muligt for os gemme oplysninger på serveren, så vi kan gør din oplevelse af hjemmesiden bedre og udføre sideanalyse og gennemgå hjemmesidens funktion. De fleste browsere er opsat til at acceptere cookies, selv om du kan indstille din browser til at afvise all cookies eller fortælle, når du modtager en cookie. Bemærk dog, at nogle af vores sider ikke vil fungere korrekt, hvis du afviser cookies.

Web-beacons. På nogle internetsider eller i e-mails kan Roche benytte en almindelig internetteknologi som kaldes for "web-beacon" (også kendt som "action tags" eller "clear GIF-technology"). Web-beacons hjælper med at analysere hjemmesidernes effektivitet ved f.eks. at måle antallet af besøgende på en side eller hvor mange besøgende, der har klikket på særlige elementer på en side.

Web-beacons, cookies og andre sporingsteknologier indhenter ikke automatisk personhenførbare oplysninger om dig. Kun hvis du frivilligt sender personhenførbare oplysninger ved f.eks. at registrere dig eller sender e-mails, kan disse automatiske sporingsteknologier blive brugt til at give yderligere oplysninger om din brug af internetsider og/eller interaktive e-mails for at forbedre din oplevelse.

Tjenester: Vi kan levere tjenester, som er baseret på applikationer og indholdsværktøjer fra tredjemand på Roches hjemmesider som f.eks. Google Maps eller QUARTAL FLIFE. Disse kan automatisk modtage specifikke oplysninger, når du kommunikerer med os på vores sider ved hjælpe af disse tredjemandsapplikationer og -værktøjer.

Dine valg
Du har flere valg i forhold til din brug af vores internetsider. Du kan vælge ikke at sende personhenførbare oplysninger ved at undlade at indtaste dem i formularer eller datafelter på vores sider og ved ikke at benytte de tilgængelige personlige tjenester. Hvis du vælger at afgive personlige oplysninger, har du ret til at få vist og rette dine oplysninger på et hvilket som helst tidspunkt ved at åbne applikationen. På nogle sider skal du give tilladelse til at dine oplysninger bruges til særlige formål, og du kan vælge at acceptere eller afvise sådan brug. Hvis du tilvælger særlige tjenester eller meddelelser, som f.eks. et e-nyhedsbrev, vil du når som helst kunne opsige dit tilvalg ved at følge instruktionerne, der medfølger den enkelte meddelelse. Hvis du beslutter dig for at opsige en tjeneste eller meddelelse, vil vi hurtigst muligt fjerne dine oplysninger, men kan bede om yderligere oplysninger før vi kan gennemføre din anmodning.

Som beskrevet ovenfor kan du indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at fortælle dig, når du modtager en cookie, hvis du ønsker at forhindre cookies i at spore dig anonymt, når du befinder dig på vores sider.

Sikkerhed
Roche bruger teknologi og sikkerhedsforanstaltninger, regler og andre procedurer til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, upassende brug, spredning, tab eller ødelæggelse. For at sikre fortroligheden af dine oplysninger, anvender Roche desuden firewalls og passwordbeskyttelse, som opfylder gængse branchestandarder. Det er imidlertid dit personlige ansvar at sikre, at den computer, som du bruger, er tilstrækkeligt sikret og beskyttet mod ondsindet programkode, som f.eks. trojanske heste, computervira og orme. Du er bekendt med, at du uden tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. sikker konfiguration af internetbrowser, opdateret antivirusprogram, personlig firewallsoftware, undladelse af brug af software fra tvivlsomme kilder) risikerer, at de data og passwords, du benytter til at beskytte adgangen til dine data, kan blive videregivet til uvedkommende.

Brug af data
Roche, herunder vores datterselskaber, afdelinger og verdensomspændende koncernselskaber og/eller selskaber, vi måtte ansætte til at udføre tjenester på vores vegne, vil benytte eventuelle personhenførbare oplysninger, som du måtte vælge at give os, til at behandle dine anmodninger. Vi opretholder kontrollen over og ansvaret for brugen af disse oplysninger. Nogle af disse data vil blive gemt på eller behandlet i computere, der er placeret i andre områder som f.eks. USA, hvor databeskyttelseslovgivningen kan være forskellig i forhold til det område, hvor du bor. I disse tilfælde vil vi sikre, at passende beskyttelsesforanstaltninger er på plads, så dem, der behandler dine data i det givne land, opretholder en databeskyttelse, som tilsvarer den, der gælder i det land, hvor du bor.

Oplysninger, der desuden bruges til forskellige HR-formål (performance management, planlægning af generationsskifte eller udviklingstiltag), vil gøre det nemmere for os at forstå dine behov, og hvordan vi kan forbedre vores produkter og tjenester. Det gør det også muligt for os at gøre vores kommunikation med dig mere personlig i forhold til tjenester og salgsfremstød, som du måtte finde interessant. Vi analyserer f.eks. besøgende på baggrund af køn og alder på sider, der vedrører en specifik medicin eller sygdom, og vi kan bruge denne analyse af aggregerede data internt eller dele den med andre.

Deling og overførsel af data
Roche deler personhenførbare data med forskellige eksterne virksomheder eller repræsentanter, som udfører teknisk vedligehold eller arbejde på vores vegne med henblik på gennemførelse af forretningstransaktioner som f.eks. ydelse af kundeservice, udsendelse af markedsføringsmateriale om vores produkter, ydelser og tilbud. Vi kan også vælge at dele personhenførbare oplysninger med virksomhedens datter- og søsterselskaber. Alle disse virksomheder og repræsentanter er forpligtet til at overholde vilkårene for vores politik om beskyttelse af personoplysninger.

Vi kan desuden vælge at videregive personhenførbare oplysninger til følgende formål:

 1. a) i forbindelse med salg, overdragelse eller anden overførsel af den del af siden, som oplysningerne vedrører
 2. b) besvarelse af anmodninger fra legitime offentlige myndigheder, eller hvor det er påkrævet ved lov eller retskendelse eller offentlig regulering eller
 3. c) hvor det er nødvendigt til revisionsformål eller for at undersøge eller besvare en klage eller sikkerhedstrussel.

Ingen brug til direct marketing fra tredjemand. Vi vil ikke sælge eller på anden vis overdrage de personhenførbare oplysninger, du giver os på vores internetsider til tredjemand til dennes direct marketing, medmindre vi tydeligt meddeler dig herom og indhenter udtrykkeligt samtykke til at dine data kan deles på denne måde.

Send til en ven eller kollega.
På nogle af Roches sider kan du vælge at sende et link eller en meddelelse til en ven eller kollega, som henviser dem til en af Roches internetsider. Eventuelle e-mail-adresser, som du måtte angive på en ven, vil blive brugt til at sende oplysninger til din ven på dine vegne og vil ikke blive brugt af Roche eller andre til andre formål.

Google Analytics. Roches hjemmesider kan gøre brug af Google Analytics, der er en internetanalyseservice, som leveres af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics anvender "cookies", som er tekstfiler, der lægges på din computer, så siden kan analysere, hvordan brugerne anvender siden. De oplysninger, som genereres af cookies vedrørende din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), vil blive overført til og gemt af Google på servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktivitet på hjemmesiden til hjemmesideadministratorer og levere andre ydelser i forhold til aktiviteter på hjemmesiden og internetbrug. Google kan desuden overføre disse oplysninger til tredjemand, hvis påkrævet ved lov, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse med andre data, som Google ligger inde med. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men som nævnt ovenfor, kan det betyde, at du ikke vil kunne benytte alle funktioner på Roches hjemmeside. Når du bruger Roches hjemmeside, accepterer du, at dine data bliver behandlet af Google på den måde og til de formål, som er beskrevet ovenfor.

Links til andre sider
Vores sider indeholder links til en række hjemmesider, som kan indeholde brugbare informationer for vores besøgende. Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger omfatter ikke disse sider, og vi anbefaler, at man tager direkte kontakt til disse sider, for at høre om deres politik om beskyttelse af personoplysninger.

Beskyttelse af børns personoplysninger
Vores internetsider henvender sig til voksne. Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra personer, som vi ved er under 13 år, uden først at have indhentet bevisligt samtykke fra barnets værge. Denne værge har ret til på anmodning at se de oplysninger, som barnet har angivet, og/eller kræve, at de bliver slettet.

Yderligere oplysninger på internetsider
Hvis en internetside indeholder særlige bestemmelser vedrørende personoplysninger, som måtte være forskellige fra dem, der fremgår heraf, vil du blive oplyst om disse bestemmelser på den side, hvorpå der indsamles personhenførbare oplysninger.

Oplysning til brugere af sider til virksomheder eller professionelle
Hvis du har et forretningsmæssigt eller professionelt forhold til Roche, kan vi bruge de oplysninger, du indsender på vores sider, herunder sider, som specifikt henvender sig til virksomheder og professionelle brugere til at imødekomme dine anmodninger og udvikle vores forretningsmæssige forhold til dig og de virksomheder, du måtte repræsentere. Vi kan også dele disse informationer med en eventuel tredjemand, som handler på dine vegne.

Opdateringer til erklæring om beskyttelse af personoplysninger
Roche kan til enhver tid revidere denne online erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Ændringer til denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger vil straks blive meddelt på denne side. Fortsat brug af vores sider efter at have modtaget en meddelelse om ændring af vores beskyttelse af personoplysninger indikerer din accept af at nye, indsendte oplysninger bruges i overensstemmelse med Roches nye erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Ikrafttrædelsesdatoen for denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er 1. november 2005.

Kontakt Roche
Hvis du har spørgsmål elle ønsker, at Roche ændrer eller sletter din profil, kan du kontakte os skriftligt (pr. post) på følgende adresse:

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Corporate Communications
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
Schweiz

Medmindre andet er angivet, gælder denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger for F. Hoffman-La Roche Ltd eller F. Hoffmann-La Roche Ltds hjemmesider.

Cookies

En cookie er en oplysning, der placeres automatisk på din computers harddisk, når du åbner nogle hjemmesider. Cookies identificerer din browser som unik over for serveren. Cookies gør det muligt for os gemme oplysninger på serveren, så vi kan gør din oplevelse af hjemmesiden bedre og udføre sideanalyse og gennemgå hjemmesidens funktion. De fleste browsere er opsat til at acceptere cookies, selv om du kan indstille din browser til at afvise all cookies eller fortælle, når du modtager en cookie. Bemærk dog, at nogle af vores sider ikke vil fungere korrekt, hvis du afviser cookies.

Kære patient, www.MODULinformation.dk lukker 7. marts 2017 og du vil ikke længere have muligheden for at se denne hjemmeside. Hvis du har spørgsmål vedrørende din sygdom eller behandling i forsøget, kontakt da venligst forsøgslægen.

 

Vi bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside.

Ved fortsat at søge på siden, giver du samtykke til brug af cookies. Politik for cookies.

COOKIES